Styckegods

Så kallas varor eller artiklar som packas som paket (ex. Kartonger).
Dessa kan sedan packas på lastpallar.
Vi har mycket bra kompetens och kunskap om säker hantering av styckegods,
du som kund ska kunna känna dig lugn för att ditt gods ska
levereras i rätt tid och i gott skick.


Vår personal genomgår kontinuerliga utbildningar inom lastsäkring,
trafikregler, transport av farligt gods ( sk. ADR-utbildning), etc.
Vi är ett litet familjärt företag som ser kvalitet som vår största tillgång.